TŁUMACZĘ

Wykonuję tłumaczenie na rzecz osób prywatnych, podmiotów gospodarczych oraz organów administracji publicznej i sądownictwa. Zajmuję się tłumaczeniem pisemnym i wykonuję tłumaczenia ustne.

Wykonuję tłumaczenia dokumentów sądowych, takich jak wyroki i decyzje sądu, pozwy i zaświadczenia, dokumentów związanych z obrotem gospodarczym, np. umowy spółki, umowy kupna-sprzedaży, pełnomocnictwa, korespondencję i dokumentację handlową oraz dokumentów osób prywatnych takich jak świadectwa, zgody, dyplomy, zaświadczenia, uprawnienia, zeznania podatkowe, umowy o pracę, dowody rejestracyjne jak i dokumenty z urzędu stanu cywilnego.

Ponadto wykonuję tłumaczenia ustne, np. rozpraw sądowych, umów notarialnych, negocjacji handlowych czy ślubów.

 

 • tłumaczę dokumenty osób prywatnych :

  • tłumaczenia świadectw,
  • tłumaczenia zgód,
  • tłumaczenia dyplomów,
  • tłumaczenia zaświadczeń,
  • tłumaczenia uprawnień,
  • tłumaczenia zeznań podatkowych,
  • tłumaczenia umów o pracę,
  • tłumaczenia dowodów rejestracyjnych,
  • tłumaczę dokumenty z urzędu stanu cywilnego
 • ponadto wykonuję tłumaczenia ustne :

  • np. rozpraw sądowych,
  • umów notarialnych,
  • negocjacji handlowych
  • ślubów
 • tłumaczenia dokumentów sądowych :

  • tłumaczenia wyroków,
  • tłumaczenia decyzji sądu,
  • tłumaczenia pozwów,
  • tłumaczenia zaświadczeń,
 • tłumaczę dokumenty związane z obrotem gospodarczym :

  • tłumaczę umowy spółki,
  • tłumaczę umowy kupna-sprzedaży,
  • tłumaczę pełnomocnictwa,
  • tłumaczę korespondencję i dokumentację handlową